Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Elevtjeneste/rådgiver
Stilling
Rådgiver/Lærer
Telefon
+4732240100
E-post
kristi...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser