Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Musikk,Dans,Drama/IB
Stilling
instrumentundervisning
Telefon
E-post
Oreste.K...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser