Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Bygg- og anleggsteknikk
Stilling
Adjunkt m/tillegg
Telefon
E-post
ruben.h...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser