Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Naturbruk
Stilling
Lektor m/tilleggsutdannelse
Telefon
E-post
Solvi.Ton...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser