Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Bygg- og anleggsteknikk
Stilling
Ass.rektor/opplæringsleder
Telefon
E-post
bjorn-er...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser