Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Realfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
+4732113437
E-post
tor.be...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser