Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Språkfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdannelse
Telefon
+4732113448
E-post
julie.e...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser