Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Språkfag
Stilling
adjunkt med opprykk
Telefon
+4732113440
E-post
Hege.Trine...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser