Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs
Stilling
Undervisningsinspektør
Telefon
+4732113406
E-post
Inger.Joha...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser