Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Veiledningstjenester, elevvelferd og kroppsøving
Stilling
Sosionom
Telefon
E-post
Linda.Garst...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser