Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Fagskolen Tinius Olsen
Kontor
Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdannelse
Telefon
E-post
rasmus....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser