Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Kantiner/Internat
Stilling
Telefon
E-post
Mette.Elisabeth...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser