Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Restaurant/Matfag/Helse og oppvekst
Stilling
Lektor m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Even.Aman...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser