Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - Fellesfag
Stilling
kroppsøvingslærer/idrettslærer adjunkt
Telefon
+4731002750
E-post
kristian...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser