Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - DH/FO/MK
Stilling
Lektor med tillegg
Telefon
+4731002785
E-post
marianne....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser