Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs
Stilling
Områdeleder DH/FO/MK
Telefon
+4731002780
E-post
Kjellrun.Bo...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser