Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - YS
Stilling
Lærer
Telefon
+4731002805
E-post
Ole.Petter...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser