Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Hønefoss videregående skole
Kontor
Hønefoss vgs - YS
Stilling
Faglærer
Telefon
+4731002806
E-post
erik.lys...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser