Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Gol vidaregåande skule
Kontor
Gol vgs - Realfag
Stilling
adjunkt m/till
Telefon
E-post
truls.ma...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser