Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Inspiro
Stilling
lektor m opprykk
Telefon
+4732262881
E-post
Beate.Wei...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser