Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Realfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Tor.Arne.Smi...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser