Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
mari.st...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser