Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ål vidaregåande skole
Kontor
Ål vgs - Spes.ped
Stilling
Lærer / Instruktør
Telefon
+4732084531
E-post
geir....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser