Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utviklingsavdelingen
Kontor
Kulturminnevern
Stilling
prosjektkoordinator Kulturminnekompasset
Telefon
+4794845946
E-post
Ole.Christi...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser