Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Mette Loe
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Sondre...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser