Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Mette Loe
Stilling
Undervisningsleder
Telefon
+4732251837
E-post
Mette.Elisabe...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser