Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Geir Opdahl
Stilling
Hjelpepleier
Telefon
+4732251846
E-post
Rose.Elin...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser