Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Geir Opdahl
Stilling
Lærling
Telefon
E-post
Kim.Hav...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser