Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Virksomhet
Kontor
Stilling
Telefon
E-post
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser