Sommerskole

Er du 16 – 21 år, bor i Buskerud og har tatt en pause fra videregående skole? Bli med på to ukers sommerskole i juni! Få nye venner, finn ut hva du vil - få ny lærelyst!

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

På Sommerskolen for Buskerud-ungdom får du et folkehøgskoleår i miniatyr - rett og slett et toukers drømmeopplegg! Du kommer til å få opplevelser, ha det gøy, få nye venner, bryte barrierer og utvide horisonten din. Og gjennom det vil du bli tryggere på deg selv, finne ut hva du vil og få lærelyst!

Inkluderende miljø
Sommerskolen er supersosial! Miljøet her skaper utadvendte elever, det er typisk å være sosial! Siden alle elevene kommer fra Buskerud, er sjansen stor for at du blir kjent med folk du vil fortsette å ha kontakt med. Du lærer å bli flink med folk, respektere og akseptere andre – men også å si fra når det trengs. 

Tett oppfølging
Vi har tett oppfølging av alle elevene, for vi som jobber her bryr oss om hvordan DU har det. Alle elevene får sin egen samtalelærer, og snakker sammen både en til en, og i grupper. Å sette ord på egne drømmer, kan være veldig klargjørende. Når du vet hvor du vil, blir det lettere å se veien dit!

Hvem jobber her?
Du kommer til å møte en veldig dedikert gjeng av lærere og annet personale som er vant til å jobbe tett med ungdom, på en annerledes måte enn i vanlig skole. Hvert år har vi 110 elever på folkehøgskolen som har det beste skoleåret i sitt liv (og det er det elevene selv som sier!). Vi skaper et helt spesielt fellesskap, der både elever, lærere og annet personale opplever seg som likeverdige.

Kontakt
Hvis du lurer på noe, bare ring:
Ringerike folkehøgskole: 32179900
Einar Lindhjem, ansvarlig for sommerskolen: 91769913
Eller snakk med oppfølgingstjenesten. De kan også vise deg film om sommerskolen!

Påmelding
Det er din kontakt i oppfølgingstjenesten som ordner med påmelding. 


Publisert 19. april 2016, oppdatert 3. november 2018.