Pris

Denne oversikten viser hva et år på Ringerike folkehøgskole vil koste, avhengig av hvilke linje du velger. Undervisningen er gratis. Du betaler for kost og losji, fellesutgifter og linjeutgifter (herunder linjetur).


For priser skoleåret 2020-2021

Innmeldingspenger 2 500 kr
Kost og losji 74 000 kr
Felleskostnader 18 500 kr

Linjekostnader:
Multisport 37 000 kr
Humor & Scene 28 500 kr
Musikal 29 500 kr
Dans 31 500 kr
Visual Arts 31 500 kr
Design & Fashion 35 500 kr
Global Solidaritet 54 000
Utøvende Musikk 31 500 kr

Se også folkehogskole.no under den enkelte linje.

Kostnadsoversikt for skoleåret 2019/2020
Alt er inkludert i denne oversikten, også alle valgfag.  Betalingene er fordelt utover hele skoleåret – og samsvarer grovt sett med utbetaling fra Statens lånekasse. Merk at første innbetaling gjøres før skolestart.

Innbetalingsplan
Innbetalingsplanen for 19/20 er ikke klar ennå, men her kan du se innbetalingsplan for inneværende år. Det du skal betale – skolepengene – er fordelt over tolv forfallsdatoer fra august til mai. Innbetalingsplanen følger utbetalingsdatoene fra lånekassen, og med to unntak dekkes de månedlige innbetalingene om man har fullt lån og stipend. Unntakene er de to tilleggsfakturaene med forfall 10. august og 5. januar (merket oransje i innbetalingsplanen), disse må dere dekke av egne midler. Beløpet på tilleggsfakturaene avhenger av totalkostnaden på den linjen du går.

Innmeldingspenger – 2 500 kr
Angrefrist: Etter at du har betalt innmeldingspenger har du to ukers angrefrist. Du får tilsendt "angreskjema" som da evt må benyttes. Dersom du bruker denne retten, har du krav på å få tilbake innmeldingspengene.

Kost og losji – 72 000 kr
Alle måltider (4 om dagen) er inkludert i kostpengene, også i frihelger og på linjeturer.

Felleskostnader – 18 000 kr her er blant annet alle valgfagene inkludert.

Linjekostnader – fra 29 000 kr til 55 500 kr
Inkluderer alle utgifter på linjen, herunder alle turer, kurs, materiell, bruk av utstyr, etc. Se under hva kostnaden er for din linje.

Multisport:

41 500 kr (inkl. tur til Alpene, Lanzarote og turer i Norge)

Stand Up & Revy: 

33 000 kr (inkl. tur til Dublin og London)

Musikal:

29 000 kr (inkl. tur til London og hyttetur i Norge)

Dans: 

35 500 kr (inkl. tur til London og Lanzarote) 

Visual Arts:

40 000 kr (inkl. tur til New York og Barcelona)

Design & Fashion:

39 000 kr (inkl. tur til New York og København)

Global Solidaritet:

55 500 kr (inkl. turer til Kenya, India og Storefjell)

Utøvende Musikk:

31 000 kr (inkl. turer til Liverpool/Dublin og studiotur til fjells)