Jagriti Vihara, Ringerike Folkehøgskoles solidaritetsprosjekt i India

Jagriti Vihara er en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk.

Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Mye av driften er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for. 

Stiftelsen besitter en eiendom ved McCluskieganj , 6 mil nordvest for Ranchi. Denne eiendommen refereres ofte til som stedet Jagriti Vihara. Her er det skolebygg, smie og snekkerveksted, forsamlingslokaler, internat og boliger for en del av Jagriti Viharas medarbeidere. Men mye av arbeidet drives ute i landsbyene nært og fjernt. I tillegg har stiftelsen kontor i delstatshovedstaden Ranchi. 
Jagriti Viharas Venner er en uformell norsk organisasjon. Den sprer informasjon om det indiske prosjektet, og samler inn penger. Disse pengene går i sin helhet direkte til det indiske prosjektet. Se Jagriti Viharas venners hjemmeside.

Ringerike og Jagriti
Ringerike Folkehøgskole har en lang, felles historie med Jagriti Vihara. Skolen har støttet prosjektet økonomisk i en årrekke, og vi besøker Jagriti årlig. 

Jaya, jagritis grunnlegger, gikk på Hallingdal folkehøgskole i 1966/67. Han jobba også seinere i Norge Sverige og Danmark, hvor han fikk kontakt med flere nordiske folkehøgskoler. Gaute Gunnleiksrud, mangeårig lærer på Ringerike Folkehøgskole, kom i kontakt med Jaya og Jagriti Vihara midt på 80 tallet. Han begynte å ta med seg elever på studietur til India, året etter at de hadde avslutta som elever hos oss.De siste 12 åra har Global Solidaritetslinja på Ringerike Folkehøgskole besøkt prosjektet årlig.

Vi begynte å samle inn penger til prosjektet, og sammen med Hallingdal og Seljord folkehøgskoler og ivrige folk som Trond Berg, starta vi Jagritis Venner. Hensikten var å sikre en forutsigbar økonomisk støtte til Jagriti, etter at NORAD trakk tilbake sin støtte. De bidro til prosjektet i mange år. 10 000 innsamla kroner fra oss, ga i åra med Noradstøtte 90 000 kroner fra dem.
Jagriti Vihara mottar i dag ingen statlig støtte fra Norge eller Sverige.Venneforeninger i Norge og Sverige er de eneste økonomiske støttespillerne de har. Jagritis Venner i Norge, bidrar med rundt 200 000 kroner årlig.