Ringerike Folkehøgskole - et Miljøfyrtårn

Ringerike Folkehøgskole er blant landets første folkehøgskoler til å bli sertifisert som miljøvennlig eller Miljøfyrtårn som sertifiseringen heter. 5. mai 2010 ble vi sertifisert. Og vi har nylig blitt resertifisert!

 

Vi jobbet lenge for å tilfredstillekravene til miljøfyrtårnsertifisering. Særlig var kravet til avfallsortering utfordrende. Vi har nå nådd en sorteringsgrad på ca 80 % som er godt over kravet på 60 %. Ringerike Kommunes sertifisører hadde ingenting å bemerke når de foretok inspeksjonen. 

 

Hensikten med Miljøfyrtårn er å gjøre skolen vår mer miljøvennlig. Det betyr i praksis at vi legger til rette for at avfall blir sortert og levert på riktig sted, at vi benytter mer miljøvennlige metoder for å varme opp hele skoleanlegget med fjernvarme og sørger for at inneklimaet er best mulig.

 

Du kan bidra på din egen måte ved å forbruke mindre, sortere avfall, skru av lys, justere innetemperatur, bruke mindre vann (særlig varmt vann), redusere bruk av egen bil, etc - generelt være bevisst på hva du bruker og kaster.