Markeringer og innsamlinger

Markeringer
Vi oppfordrer elever til å støtte opp om lokale markeringer vi mener er viktige for å skape et raust, inkluderende lokalsamfunn.

Håp i en Gryte
Linjene Musikal og Global Solidaritet arrangerer Håp i ei Gryte i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Hønefoss.