Ringerike Folkehøgskole er en Faitrade-folkehøgskole

Ringerike folkehøgskole var den første folkehøgskolen som ble Faitrade godkjent. Det skjedde
1. desember 2011. 


Under kan dere lese kriteriene for å bli godkjent, samt hvordan Ringerike folkehøgskole oppfyller dem.
Kriterier for å bli Fairtrade- skole; folkehøgskole. 
1. Kaffe, te og minst et produkt til (f. eks. sukker eller bananer) fra Fairtrade serveres på møter i skolens regi og brukes på skolens personalrom.Se punkt 2.

2. Minst 3 Fairtrade- merkede produkter brukes på skolens kjøkken (f. eks. juice, te og kaffe).Ringerike folkehøgskoe benytter de samme produktene på skolens personalrom som på skolens kjøkken (matsalen). Disse produktene blir også brukt i forbindelse med møter og andre arrangementer. Fairtrade produktene vi har valgt er:- Kaffe (filter og pulver)- Te (alle typer)- Kakao- Honning- Rosiner- Cornflakes

3. Det fokuseres på Fairtrade- merkede produkter ved minst 2 markeringer pr. år.Ringerike folkehøgskole vil fokusere spesielt på disse produktene på skolens to største arrangementer – skolens Høstfest (september/oktober) og skolens Vårfest (mai). Da kommer det ca 200-300 gjester – og det serveres særlig mye kaffe/te ("Varm drikke på Ringerike folkehøgskole = Fairtrade"). Vi har allerede et solidaritetsfokus disse dagene, det holdes appell og selges lodd for vårt solidaritetsprosjekt i India – Jagriti Vihara. Fairtrade markeringen vil falle svært naturlig inn i denne.
Fairtrade vil i tillegg profileres blant annet gjennom: - Miljøfyrtårnarbeidet - Skolens miljøplakat - Skolens nettside - Øvrig informasjonsmateriell - Arrangementer og fester - Skolens sommerhotell 
Vi vil sørge for en god forankring i personal- og elevgruppen. 

4. Det nedsettes en styringsgruppe med representanter fra ledelsen, lærergruppen/kjøkkenpersonalet og elevrådet, som skal være en pådriver for Fairtrade- profileringen og arbeide for stigende forbruk av Fairtrade- merkede produkter på skolen.Ringerike folkehøgskole har en velfungerende styringsgruppe som ivaretar miljøsatsingen vår. Gruppen møtes jevnlig og består bl a av personalgruppene nevnt over. Denne gruppen vil også følge opp Fairtrade satsningen.


Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer dem bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.