Flerkulturelle aktiviteter

Flerkulturelt undervisningssamarbeid
 
Linjen Global Solidaritet har et samarbeid med voksenopplæringa i kommunen og ungdomsklassene deres om ulike felles undervisningsopplegg og aktiviteter. Målet er å fremme flerkulturell forståelse, toleranse og integrering.

Flerkulturelle aktivitetskvelder
Hvert år arrangerer vi i løpet av skoleåret flere såkalte «flerkulturelle kvelder» på Folkehøgskolen. Da inviterer vi bosatte flyktninger og andre fra det flerkulturelle miljøet i Hønefoss til ulike aktiviteter sammen med elevene på skolen. Vi har blant annet arrangert flerkulturell matkveld, spillkvelder og håndarbeidskvelder.

Sponsorsamarbeid
I år har vi fått økonomisk støtte fra Leiv Vidar AS til å bruke inn i dette arbeidet. Det gjør det mulig for oss å videreutvikle satsningen vår. Nytt av året er derfor at vi skal knytte til oss en flerkulturell koordinator som skal støtte oss i arbeidet med blant annet å mobilisere til deltagelse på disse arrangementene. Skoleåret 2019-2020 er det planlagt følgende 5 aktivitetskvelder: «sport og spill på tvers», «dans på tvers», «sang på tvers», fortellerkveld og en flerkulturell matkveld. Vi gleder oss.