Aktivitetsdager

Hvert år arrangerer vi tre aktivitetsdager for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi avslutter arrangementet med en avslutningsfest for alle.

Aktivitetsdager: Hvert år arrangerer vi tre aktivitetsdager for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi avslutter arrangementet med en avslutningsfest for alle.