Lokalt engasjement

Folkehøgskoleåret beskrives ofte som å leve i en boble. Verden utenfor blir mindre viktig enn alt det som foregår på skolen. Men det utadvendte engasjementet er faktisk noe av det viktigste vi gjør.

I tillegg til vårt bærekraftarbeid med et internasjonalt fokus, engasjerer skolen seg i mange og ulike lokale prosjekter som vi mener bidrar til å skape et bedre, rausere og mer inkluderende lokalsamfunn.

Utadvendt engasjement
Folkehøgskoleåret beskrives ofte som å leve i en boble. Verden utenfor blir mindre viktig enn alt det som foregår på skolen. Men det utadvendte engasjementet er faktisk noe av det viktigste vi gjør. Vårt engasjement i lokalsamfunnet involverer mange og ulike grupper med ulike forutsetninger og behov.

Innsikt og forståelse
Aktivitetene vi tilbyr gir tilbud til både de unge og de gamle. Engasjementet i lokalmiljøet er en vinn-vinn situasjon for oss, våre elever og de som kommer på besøk til oss. Vi gir noe, men får veldig mye tilbake. På lasset får dere med dere en stor porsjon innsikt og forståelse for andre menneskers situasjon. På sidene i menyen til høyre kan dere lese mer om de forskjellige prosjektene vi driver med per dags dato.

Tidligere prosjekter:
2012 – 2019: Samarbeid mellom linjen Global Solidaritet og Hvalsmoen transittmottak. Elevene på linjen har i alle disse årene vært med på å arrangere mange og ulike aktiviteter for beboerne på mottaket, og de har selv lært mye mer om flyktninger, integrering og gleden i mangfold. Dessverre ble mottaket lagt ned i september 2019, og vi måtte avslutte vårt gode, mangeårige samarbeid.

2015- 2017: Sommerskole for frafallsungdom med støtte fra Buskerud Fylkeskommune.

2016- 2018: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger på skolen i samarbeid med Ringerike Kommune.  Prosjektet ble dessverre avsluttet grunnet stor reduksjon i antall mindreårige flyktninger som bosettes i kommunen.