Nyhetsbrev

Her kan du lese årets nyhetsbrev.

Vi sender månedlige nyhetsbrev til elevene frem til skolestart.  Noe informasjon blir gjentatt, men det er alltid noe nytt å hente.  

Nyhetsbrevene blir lagt ut fortløpende gjennom våren og sommeren.

1. nyhetsbrev - velkomst 
Dette er et velkomstbrev når du har bekreftet skoleplassen din.

2. nyhetsbrev - informasjon
Her kan du lese litt generelt om skolehverdagen da skolen var stengt.

3. nyhetsbrev - om skolestart og skoleturer
Det er mange hensyn å ta for å overholde smitteverntiltakene.

4. nyhetsbrev - lån og stipend
Her kan du lese hvordan du søker stipend.