Koronaviruset og Ringerike folkehøgskole

Vi planlegger vanlig oppstart av neste skoleår, og vil tilpasse driften til de gjeldende smitteverntiltakene. Vi har allerede utsatt alle utenlandsreiser til våren 2021 for å øke sannsynlighet for gjennomføring. Dersom det blir bortfall av turer vil prisen reduseres. Kommende elever holdes fortløpende orientert.

Detaljer om skolestart venter vi riktignok med til et eget nyhetsbrev vi sender ut i august. Vi ønsker å ha så oppdatert informasjon som mulig fra myndighetene før vi planlegger alt i detalj. 

Den aller viktigste forberedelsen du kan gjøre frem mot skolestart er å gjøre alt du kan for å holde deg frisk. Følg rådene som stadig blir oppdatert fra Folkehelseinstituttet. Skulle du ha noen symptomer når det nærmer seg 23. august må du holde deg hjemme frem til du er symptomfri (ev til du har testet deg). Det samme gjelder om du har hatt nærkontakt med noen som er smittet, eller om du har reist til steder som omfattes av karantene-bestemmelser.

Vi må sammen gjøre alt vi kan for å holde skolen fri for Korona når vi starter opp, og selvsagt også gjennom resten av skoleåret. Vi vil gjennomføre noen strengere tiltak den første perioden av skoleåret frem til vi er helt sikre på at alle er friske 

Mer informasjon finner du i nyhetsbrevene som sendes direkte til elevene. Tidligere utsendte nyhetsbrev finner du her.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

 Tlf: 32179900

E-post: r...@ringerike.fhs.no


Publisert 27. mai 2020, oppdatert 5. august 2020.