Internatet

Grue-glede seg


Det er helt vanlig at skolestart er en blanding av å glede seg og grue seg. Derfor bruker vi mye tid de første ukene på å bli kjent på linjen, etasjen og på tvers.  "Det beste året i livet mitt" starter første skoledag, men gjør seg ikke selv.  Det tar litt tid å bli kjent og å føle seg trygg, og mye av den jobben må du gjøre selv.  Men vi skal gjøre vårt aller beste for at du skal føle deg velkommen. 


Romkamerat: Det er ikke gitt at romkameraten blir din aller beste venn, men det går overraskende bra å dele rom med en fremmed.

Boforhold – internatet
Det er spennende å bo på internat.  For de aller fleste er det første gang de skal dele rom med en annen over lang tid.  Hos oss bor alle på dobbeltrom (noen få på flersengsrom). Romfordelingen har vi gjort klar før du kommer. Vi sørger for at linjene mikses godt på de ulike etasjene, og du vil ganske sikkert bo med en fra en annen linje som ikke kommer fra samme sted som deg.

Det er veldig få som kjenner noen fra før – og det er jo litt av vitsen! Men for de få av dere som gjør det, ønsker vi ikke at dere deler rom. En ting er at du går glipp av spenningen og utfordringen ved å dele rom med en du ikke kjenner, men vår erfaring er at det er vanskeligere å bli kjent med de andre elevene hvis du deler rom med en du kjenner. Det blir lett at dere er  sammen og derfor ikke oppsøker andre. Tidligere elever som har delt rom med en de kjente fra før er veldig tydelige på at vi MÅ si fra om at det ikke er lurt. 


Elevkveld: Prof. McSnurp var hjertelig tilstede på elevkvelden som hadde film som tema.  Din etasje velger tema for en elevkveld og lager maten, en annen gang har dere ansvaret for underholdningen og en tredje gang for opplegget utover kvelden.

De du bor sammen med på etasjen danner, sammen med en eller to lærere, en egen "etasjegruppe". Denne gruppen har ukentlige møter, og i løpet av året ansvaret for ulike fellesaktiviteter. Dere vil også ha ansvaret for renhold og orden på eget rom og på fellesarealene (gang, dusj og toalett).

På internatet bor dere mange tett sammen. Det å skape et godt miljø og å ta hensyn til de andre rundt deg vil derfor være helt sentralt gjennom skoleåret. Et stort lydanlegg har du f.eks ikke bruk for.

Her kan du lese mer om internatet.  

Har du flere spørsmål kan du ringe 32 17 99 00, ringe/sende sms til 41 52 92 89 eller sende mail til r...@ringerike.fhs.no


Publisert 27. mai 2020, oppdatert 10. august 2020.