Reglement

Her finner du ordensreglementet på Ringerike Folkehøgskole:


Les ordensreglementet her.

Vi har fraværsregler stort sett slik du er vant til fra videregående skole. Reglene rundt fravær finner du i ordensreglementet, punkt 3.