Økonomi

Kostnadsoversikt for skoleåret 2020-2021
Alt er inkludert i denne oversikten, også alle valgfag. Betalingene er fordelt utover hele skoleåret – og samsvarer grovt sett med utbetaling fra Statens lånekasse. Merk at en av de større innbetalingene gjøres før skolestart, i tillegg til at enkelte linjer også har en ekstra innbetaling i januar.

Priser skoleåret 2020-2021

Innmeldingspenger 2 500 kr - Angrefrist: Etter at du har betalt innmeldingspenger har du to ukers angrefrist. Du får tilsendt "angreskjema" som da evt må benyttes. Dersom du bruker denne retten, har du krav på å få tilbake innmeldingspengene.

Kost og losji 74 000 kr - Alle måltider (4 om dagen) er inkludert i kostpengene, også i frihelger og på linjeturer.

Felleskostnader 18 500 kr - Her er blant annet alle valgfagene inkludert.

Linjekostnader - Inkluderer alle utgifter på linjen, herunder alle turer, kurs, materiell, bruk av utstyr, etc.

Se under hva kostnaden er for din linje:
Multisport 37 000 kr
Humor & Scene 28 500 kr
Musikal 29 500 kr
Dans 31 500 kr
Visual Arts 31 500 kr
Design & Fashion 35 500 kr
Global Solidaritet 41 000
Utøvende Musikk 31 500 kr

Se også folkehogskole.no under den enkelte linje.

Innbetalingsplan
Her kan du se innbetalingsplan for 2020-2021. Det du skal betale – skolepengene – er fordelt over elleve eller tolv forfallsdatoer, fra august til mai. Innbetalingsplanen følger i hovedsak utbetalingsdatoene fra lånekassen, og med to unntak dekkes de månedlige innbetalingene om man har fullt lån og stipend. Unntakene er de to tilleggsfakturaene med forfall 10. august og 5. januar (merket oransje i innbetalingsplanen), disse må dere dekke av egne midler. Beløpet på tilleggsfakturaene avhenger av totalkostnaden på den linjen du går, slik at ikke alle har tilleggsfaktura i januar.

Hvor mange penger bruker en gjennomsnittselev?
Veldig individuelt, ditt vanlige forbruk av lommepenger kan være en pekepinn. 

Hvordan ordnes betalingen?
Alle elever får faktura digitalt gjennom vipps, direkte i nettbanken eller digipost. Faktura for skolepenger har forfall den 15. hver måned når lån og stipend kommer fra Lånekassa (med unntak av forfall 10. august og 5. januar, som må dekkes av egne midler). 

Faktura med forfall før skolestart sendes ut i papir sammen med et eget informasjonsskriv om økonomi.

Hva skjer hvis jeg glemmer å betale til fristen?
Hvis du glemmer å betale fakturaen på skolepenger får du en purring fra oss. Vi følger vanlige rutiner for betaling og purring (de samme som gjelder ellers i samfunnet). 

Betaler vi like mye hver  måned?
Dere betaler mer i september og januar fordi utbetalingen fra Lånekassa er større da. 

Hva koster ekstra?
Når du har betalt skolepenger, dekker dette  beløpet alt din linje gjør, turer, mat på turene osv.  Global Solidaritet må betale for vaksinene i tillegg. 

Bør jeg spare penger før jeg kommer?
Ja, du må ha spart opp penger til faktura som forfaller i august, og også om du har en tilleggsfaktura i januar. Det er alltid lurt å ha litt ekstra til lommepenger, særlig til linjeturene.

Hvordan søker jeg lån og stipend?
I midten av mai åpner Lånekassa for elektronisk søknad om lån og stipend. 

Når får jeg lån og stipend?
Dere må holde der oppdatert via  «Min side» på Lånekassa. Vi får melding når søknaden deres er behandlet, og sender en fil og bekrefter at dere har kommet til skolen og er elever ved skolen i skoleåret 2020-2021. Da skal pengene være på konto iløpet av få dager.