Målsetting

Ringerike Folkehøgskole er en allmenndannende skole, hvor det sentrale er å fremme elevenes personlige utvikling.

Vi er forankret i den frilynte, Grundtvigske tradisjonen. Fra vår pedagogiske virksomhet i dag, går det linjer tilbake til folkelig opplysning og levende vekselvirkning, Grundtvigs kjernebegreper fra 1800-tallet. Skolen jobber ut fra humanistiske og demokratiske verdier. Menneskets likeverd, personlig frihet, toleranse og troen på alle menneskers utviklingsmuligheter står sentralt. Vi driver en samtalebasert pedagogikk med røtter i Grundtvigs frie og likeverdige samtale. Ringerike Folkehøgskole har tradisjon for sosialt, politisk og kulturelt engasjement. 

Mål
Ringerike Folkehøgskole skal legge til rette for at elevene skal utvikle livsmot og verdibevissthet, tilegne seg kunnskap og få opplevelser. Elevene skal utvikle selvstendighet, ansvar og innsikt i egen og andres rolle i fellesskapet. Ringerike Folkehøgskole skal fremme samfunnsengasjement og spille en aktiv rolle i lokalmiljøet. 

LINJENES MÅLSETTING
Global Solidaritet
Elevene på Global Solidaritet skal lære noe viktig om internasjonale spørsmål med vekt på India, Kenya og midt-østen. Studieturene skal inspirere til ettertanke rundt vårt norske perspektiv: ”Et lite rikt land i en stor verden”. Global Solidaritet skal gi kunnskaper om medias samfunnsmessige rolle og ferdigheter i foto/video. Elevene skal lære noe om seg selv og egen rolle i et fellesskap.
 
Multisport
Linja skal bidra til at elevene utvikler selvbilde, positiv oppfatning av kroppen og identitet. Multisport skal ruste elevane til vurdering av kroppsideal og aktiviteter som kan påvirke helse og livsstil. Opplæringen skal gi elevene et utgangspunkt for bevegelsesglede og mestring ut fra egne forutsetninger. Det sosiale aspektet ved idrett og fysisk aktivitet gjør dette til en viktig arena for å fremme fair play og respekt for hverandre.

 
Visual Arts
Elevene på Visual Arts skal utvikle sin kreative kapasitet og evnen til å jobbe selvstendig. De skal tilegne seg kunnskap innenfor kunstformer som tegning, maleri, skulptur, foto og konseptkunst. Linjen skal bidra til personlig vekst og utvikling innen kunstfaget gjennom å jobbe med eget kunstutrykk, prosjekter og utstillinger. Disse målene skal gi elevene forståelse for betydningen av kunst og kultur i samfunnet. Linja har bærekraft som satsningsområdet i dette skoleåret året. Elevene skal lære noe om seg selv og egen rolle i et fellesskap.
 
Design & Fashion
Elevene på Design & Fashion skal utvikle kreativitet og evnen til å jobbe selvstendig. De skal tilegne seg kunnskap om sømteknikker, tekstiler, motetegning, designprosessen og motehistorie. Linja skal bidra til personlig vekst og utvikling av gode holdninger til håndverk, mote, designeryrket og kultur. Disse målene skal gi elevene forståelse for betydningen av det visuelle miljøet for selv å ta ansvar for å bevare og utforme dette. Elevene skal lære noe om seg selv og egen rolle i et fellesskap.
 
Musikal
Elevene på Musikal skal få inspirasjon, opplevelser, kunnskap og erfaringer innenfor musikalfaget. De skal bli trygge på scenen og se viktigheten av samarbeid og samspill. Elevene skal utvikle seg menneskelig og faglig ut i fra hvor de står. Linja skal stimulere kunstneriske evner og kreativitet, slik at elevene blir mer frie, fantasifulle og lekne. Elevene skal lære noe om seg selv og egen rolle i et fellesskap.
 
Stand Up & Revy
Elevene på Stand Up & Revy skal lære grunnleggende teknikker og virkemidler innenfor fagfeltene stand up, revy, improvisasjon og muntlig fortelling. De skal lære å bli trygge på scenen og kunne opptre for et variert publikum. Elevene skal få inspirasjon, opplevelser og kunnskap om fagfeltet. Elevene skal lære å se sin egen og andres rolle i fellesskapet. 

Dans
Elevene på danselinja skal utvikle sin danseteknikk og sitt bevegelsesspråk gjennom allsidig og variert trening. De skal lære å jobbe kreativt som danseformidler med et personlig uttrykk og sampill med andre som fokus. I tillegg skal de lære å oppleve dans og dansekunst i ulike perspektiver og former. Dette oppnår vi igjennom å se andres forestillinger og å skape våre egne. Sceneerfaring og danseglede blir det derfor mye av i løpet av året på danseslinja, noe som bidrar til faglig og personlig vekst. Elevene skal lære noe om seg selv og egen rolle i et fellesskap.

Utøvende musikk
Elevene på Utøvende Musikk skal utdype og utvide sin musikalske horisont gjennom økt forståelse, verdsettelse, inspirasjon, ferdigheter og nye opplevelser. Samspillet blir arenaen for mye av den musikalske utviklingen, teorien, arrangeringen og improvisasjonen, hvor elevene jobber fra der de er for å bli tryggere i seg selv. Elevene styrker sine teoretiske ferdigheter ved å forankre det til relevant praksis eller praktiske eksempler.  Vi mener at den musikalske modningen går hånd i hånd med personlige utvikling - den enkeltes oppmerksomhet om seg selv, om andre og om sin rolle i fellesskapet.