Det menneskelige landskap

Dette er faget for deg som liker å bli utfordret til å tenke nytt og å prøve meningene dine.

I "Det menneskelige landskap" blir du utfordret til å  prøve meningene din i spill, leker og kreativite oppgaver.  Skal du ha glede av dette faget, må du like å ta sjanser og å diskutere. Men det er et krevende fag - det kan hende du forandrer mening og ståsted etter å ha hatt det.  Dette faget kan du bare velge etter jul.

Benedicte Hambro har ansvaret for dette faget.