Tove Hirth

Visual Arts

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?
Det best med å være ansatt her er de gode kollegaene og fantastisk spennende, flinke og motiverte elever.

Hva mener du er det beste ved å være elev på Ringerike folkehøgskole?
Det må være muligheten til å treffe flotte mennesker, både lærere og medelever og  å tilbringe ett (kort) år på ett sted hvor en blir både sett, hørt, utfordret, lærer en masse nytt - og lærer noe om det å ta ansvar for eget liv.

Bakgrunn:
Lærer Tove Hirth er utdannet billedkunstner og jobber med skulptur, mixed media, tegning og foto. Hun har bachelor i skulptur fra Edinburgh, og master i skulptur og bronsestøping fra The Royal College Of Art. Tove Har bodd 17 år utenfor Norge, i Canada, Skottland, London og Paris og har hatt en rekke utstillinger og bestillingsoppdrag i inn og utland.

Epost: tov...@viken.no