Kjersti Hovland

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?
Gleden av å følge 113 elever som ønsker å gå hos oss gjennom et skoleår. Jeg har dyktige kollegaer og skolen gir oss store utviklingsmuligheter.

Hva mener du er det beste ved å være elev på Ringerike folkehøgskole?
Det er masser av muligheter, morsomme fag og læringsglede uten karakterer.  Elevene bor tett på hverandre og opplever et helt spesielt fellesskap. 

Fra: Vadheim (Sogn og Fjordane)

Undervisningsfag: Friluftsliv, ski, hekling/strikking, helsesport, tur. I tillegg internatleder.

Faglig bakgrunn: Faglærer ernæring, helse og, miljøfag. Videreutdannelse i spesialpedagogikk og friluftsliv

Tidligere yrkeserfaring: Jobbet i barnevernet som miljøterapeut.

Tlf: 32 17 99 05

Epost: kjers...@viken.no