Karine Risnes

Global Solidaritet

Hva er det beste ved å jobbe på Ringerike folkehøgskole? Den store faglig friheten og muligheten til å engasjere andre og bli inspirert av ungt engasjement.

Hva tror du er det beste ved å være elev på Ringerike folkehøgskole? Et stort og inkluderende fellesskap hvor man utvikler seg som person samtidig som det er rom for å være seg selv.

Fra: Sande i Vestfold

Undervisningsfag: Global Solidaritet. Fellesfag Pedagogikk for de rike. I tillegg engasjert i skolens Miljøfyrtårnarbeid og er med i internasjonalt utvalg for de norske folkehøgskoler.

Faglig bakgrunn: Master i samfunnsgeografi fra universitetet i Oslo, spesialisert innenfor miljø og utviklingsgeografi. Studert spansk og idrett grunnfag, og har en tolkeutdannelse spansk/norsk.

 

Tidligere yrkeserfaring: Har jobbet innenfor solidaritets- og bistandsbransjen i Oslo, blant annet i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Ett år som lærer på Åsane Folkehøgskole utenfor Bergen. I tillegg vært freelance som tolk og drevet med frivillig solidaritetsarbeid i Latin-Amerika. Begynte på Ringerike folkehøgskole høsten 2012.

Epost: kari...@viken.no