Eirik Kiil Saga

Utøvende Musikk og Musikal

Hva er det beste ved å være ansatt på Ringerike folkehøgskole?
Å ha fantastiske elever og kolleger. Og å jobbe i et flunkende nytt teaterbygg.  Det gir trygghet å jobbepå en skole med gode tradisjoner.

Hva mener du er det beste ved å være  elev på Ringerike folkehøgskole?
Det må være det gode samholdet på skolen. Du vil møte fantastiske medelever og få jobbe med noe du liker! I tillegg får du engasjerte lærere med god faglig tyngde. 

Fra: Nakkerud

Undervisningsfag: Utøvende Musikk og Musikal

Faglig bakgrunn: Musikkutdannelse fra Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA).

Tidligere yrkeserfaring: 
Freelancekeyboardist, produsent og musikklærer i mange år. Spiller fast med Karpe Diem, Beat for Beat og jobber bl.a. med The Voice.

Epost: eir...@viken.no

  Eirik Kiil Saga, Ringerike folkehøgskole

Publisert 4. juni 2014, oppdatert 31. august 2020.