Tom Ernestus

Hva er det beste med å jobbe på Ringerike folkehøgskole?  Alle folka!

Hva tror du er det beste med å være elev på Ringerike folkehøgskole?  Alle folka!

Fra: Oslo, men har bodd på Ringerike de siste 30 åra.

Stilling: Vaktmester

Arbeidsområde: Ansvar for teknisk drift av bygninger, brannvern og datahjelp. Hovedverneombud.

Faglig bakgrunn: Mekaniske fag, transportfag og Web design

Tidligere yrkeserfaring: Har jobbet innenfor industri, helse, IT og som klovn. 

Tlf: 32 17 99 08

Epost: tom.er...@bfk.no