Sonja Karlsen

Hva er det beste ved å jobbe på Ringerike folkehøgskole:
Det må være elevene!  Og variasjonen - ingen dag er lik. 

Hva tror du er det beste ved å være elev på Ringerike folkehøgskole?
Elevene - det at de har hverandre og det sosiale livet e skaper sammen.  Dessuten er de jo heldige som er omgitt av et personale som vil dem vel.

Fra: Hønefoss

Stilling: Renholdsleder

Arbeidsområde: Daglig renhold, oppfølging av internatvask og innkjøp.

Faglig bakgrunn: Grunnskole, framhaldsskole og fagbrev som renholdsoperatør.

Tidligere yrkeserfaring: Sundvolden Hotel,  13 år, med renhold av rom og fellesarealer.

Tlf: 32 17 99 06 

Epost: sonja.k...@bfk.no